KARO - Kancelaria Doradztwa Podatkowego


 
 

http://www.podatek.com.pl  

INFORMACJE PODATKOWE  

 Odsetki od zobowiązań budżetowych
 okres obowiązywania

% w skali rocznej

 od 01.01.1998 do 20.05.1998 54
 od 21.05.1998 do 16.07.1998 52
 od 17.07.1998 do 28.10.1998 48
 od 29.10.1998 do 09.12.1998 44
 od 10.12.1998 do 20.01.1999 40
 od 21.01.1999 do 17.11.1999 34
 od 18.11.1999 do 23.02.2000 41
 od 24.02.2000 do 30.08.2000 43
 od 31.08.2000 do 28.02.2001 46
 od 01.03.2001 do 28.03.2001 44
 od 29.03.2001 do 27.06.2001 42
 od 28.06.2001 do 22.08.2001 39
 od 23.08.2001 do 25.10.2001 37
 od 26.10.2001 do 28.11.2001 34
 od 29.11.2001 do 30.01.2002 31
 od 31.01.2002 do 25.04.2002 27
 od 26.04.2002 do 29.05.2002 25
 od 30.05.2002 do 26.06.2002 24
 od 27.06.2002 do 28.08.2002 23
 od 29.08.2002 do 25.09.2002 21
 od 26.09.2002 do .................. 20

 odsetki ustawowe
 okres obowiązywania

% w skali rocznej

od 01.01.1997 do 14.04.1998 35
od 15.04.1998 do 31.01.1999 33
od 01.02.1999 do 14.05.1999 24
od 15.05.1999 do 31.10.2000 21
od 01.11.2000 do 14.12.2001 30
od 15.12.2000 do 24.07.2002 20
od 25.07.2002 do ................... 16

Wzór naliczania odsetek za zwłokę:

    O=(Kz*L*S%)/365

O - kwota naliczonych odsetek
Kz - kwota zaległości
L - liczba dni odsetek
S% - stopa % odsetek w skali rocznej

 Najniższe wynagrodzenie pracowników
 okres od - do

kwota w zł

 grudzień 1998 500
 od 01.01.1999 do 31.10.1999 r. 650
 od 01.11.1999 do 29.02.2000 r. 670
 od 01.03.2000 do 31.12.2000 r. 700
 od 01.01.2001 do .................... 760

Delegacje

Dieta .......................... 19 zł
ryczałt za nocleg.......... 28,50 zł 

Kwota powyżej której powstaje obowiązek zapłacenia podatku (2002).. 2727,16 zł

 Stawki za 1 km przebiegu pojazdu ( stan na 1 kwietnia 2002 r.)
samochód samochód Motocykle Motorowery
osobowy osobowy    
do 900 cm3 ponad 900 cm3    
0,4690 zł 0,7519 zł 0,2071 zł 0,1243 zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2002... 658,57 zł

Minimalna kwota umowy o dzieło lub zlecenie, powyżej której potrąca się koszty 
uzyskania przychodu (2001) ................................................................. 136 zł
Minimalna kwota umowy o dzieło lub zlecenie, powyżej której potrąca się koszty 
uzyskania przychodu (2002) ................................................................. 143 zł
 
 Skala podatku dochodowego obowiązująca w 2001 r.

Podstawa obliczania podatku

 Podatek wynosi
ponad do  
  37 024 zł  19% podstawy obliczenia minus kwota 493,32 zł
37 024 zł 74 048 zł  6541,24 zł + 30% nadwyżki ponad 37024 zł
74 048 zł    17 648,44 zł + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł
 
 Skala podatku dochodowego obowiązująca w 2002 r.

Podstawa obliczania podatku

 Podatek wynosi
ponad do  
  37 024 zł  19% podstawy obliczenia minus kwota 518,16 zł
37 024 zł 74 048 zł  6516,40 zł + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
74 048 zł    17 623,60 zł + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł

 Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych
  2000 2001
z działalności gospodarczej gdy w roku poprzednim kwota przychodów nie przekroczyła 470.745 499.460
z działalności w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej gdy w poprzednim roku podatkowym kwota przychodów nie przekroczyła z tej działalności 47.074 49.946

 Koszty uzyskania przychodów
  2001 2002
  miesięcznie rocznie miesięcznie rocznie
koszty podstawowe w jednym zakładzie pracy 92,56 1.110,72 96,26 1 155,12
koszty we wszystkich zakładach maksymalnie   1666,08   1732,72
koszty podwyższone gdy pracownik mieszka poza miejscem pracy 115,70 1388,40 120,33 1443,90 
   

| strona główna | o firmie | oferta | usługi przez Internet | informacje podatkowe |

 

 

59-900 Zgorzelec, ul. Daszyńskiego72/2, tel. 075/ 77 55 615 tel./fax 075/ 77 17 605